September 25, 2020
  • 12:23 am นักเรียน ยืมรถอีแต๋นยายมาสอบ พาเพื่อน ๆ มาด้วย ทางเดียวกันไปด้วยกัน
  • 12:16 am ผู้ว่าหมูป่า นำทีม บุกทลายบ่อนใหญ่ กลางเมืองลำปาง
  • 12:15 am ศบค.เปิดเผยตัวเลขผู้สัมผัส ดีเจป่วยโควิด 19 เกือบ 600 คน เยอะสุดอยู่ศาลอาญา
  • 12:14 am แม่ชมพู่โต้ได้เงินบริจาค 3 ล้าน ปัดตำรวจเอี่ยวพลิกคดี ลุงพลไม่หวั่นไร้พยานช่วย
  • 12:13 am ลุงพลประเดิมอีเวนต์งานแรกโชว์รูมรถ ขนนางรำตั้งขบวนรับครึกครื้น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เพจสำนักข่าวดังอย่าง กรุงเทพธุรกิจ ได้เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ co vid 19 ว่า นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ 10 ปลัดกระทรวงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน ทั้งนี้ ให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ให้ได้รับการช่วยเหลือด้วย ซึ่งอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เพราะมองว่าไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนักแสดงพื้นบ้าน ศิลปะวัฒนธรรมที่ตกงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเพิ่มเติมซอฟท์โลนช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงายทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พ […]

READ MORE

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบ หรือคณะกรรมการเยียวย า ปลัด 10 กระทรวงว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบ ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มตกหล่น กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคคลกรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลข นำเสนอมายังกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือน พฤษภาคม โดยกลุ่มเปราะบาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงินรวม 3.9 หมื่นล้านบาท ทั้ง เ ด็ ก แรก เกิด ผู้สูงอายุ คนพิกา ร และคน ไร้ บ้าน ซึ่งในที่ประชุมมอบให้ พม. ไปดูแนวทางช่วยเพิ่มในกลุ่มตกหล่นคือ คนชายขอบ คนเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต บุคคล ล้ม ละ ลาย การดูแลช่วยเหลือแตกต่างกัน แล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ […]

READ MORE

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) สรุปว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกำศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 แล้วนั้น ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ โดยให้ผ่อนคลานให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต โดยกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยานยาน สถานรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ด้านพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา […]

READ MORE

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร ( เสี่ยเก่ง) อายุ 46 ปี และครอบครัว ที่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 12 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด เร็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตำบลบัวลอย ทั้ง 13 หมู่ เกิดความลำบาก อดอยาก โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง จึงได้ปรึกษากับภรรยาเรื่องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน ได้ควักเงินตัวเองออกมาหาซื้ออาหารแห้งสำเร็จรูปมาบรรจุใส่ถุงยังชีพ และจึงได้ขอความร่วมมือไปยัง อสม. ให้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ วัดไข้และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน พร้อม จิตอาสาให้มาช่วยในการแจกถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโล 1 ถุง ,น้ำมันพืช 1 ขวด ,ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง ,มาม่า 6 ซอง […]

READ MORE

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางปฎิบัติตามประกาศข้อกำหนดให้จำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้โดยห้ามนั่งในร้าน แต่ซื้อกลับไปกินบ้านได้ ว่า ต้องเข้าใจก่อนว่าสุราเบียร์หรือไวน์เป็นเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่ได้เป็นสินค้าต้องห้าม ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นซื้อขายกันได้ เพียงแต่เป็นห่วงเรื่องการซื้อแล้วดื่ม ดื่มแล้วเกิดการมั่วสุม จนกระทั่งไม่มีระยะห่าง และอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ต้องระวังในการดื่ม เพราะไม่สามารถที่จะสวมหน้ากากอนามัยไปพร้อมกับการดื่มได้ ดังนั้นการซื้อจากร้านจำหน่ายสุราหรือร้านอื่นใดก็ตาม หรือร้านอาหาร แล้วนำกลับไปดื่มหรือบริโภคที่บ้านไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร แต่การดื่มในร้านนั้นเป็นความผิด ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่ก่อนหน้านี้ มีประกาศให้งดจำหน่ายจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ นายวิษณุ กล่าวว่า คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่เคยสั่งไว้เดิมจะหมดอายุลงในวันที่ 30 เม.ย. เมื่อหมดอายุลงแล้ว ถ้าจะห้ามก็ต้องออกคำสั่งใหม่ ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลจะผ่อนปรนอยู่แล้ว จึงรอข้อกำหนดใหม่ ในข้อกำหนดฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ที่จะมีผลในวันที่ 3 พ.ค.นี้ แต่ถ้าฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับที่ 6 นั้นจะมีโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และพ.ร.บ. โรคติดต่อฯ ด้วย ถ้ามีการรวมตัวนั่งดื่มกันที่ร้านยังมีความผิดในเรื่องการมั่วสุม ไม่เว้นระยะห่าง […]

READ MORE

จากกรณีที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อรปภา อาภาวัชรนนท์ ผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย RGH ระบุว่า การที่พนักงาน 234 คน มารวมตัววันนี้ไม่ได้เป็นการประท้วง แต่ทางบริษัทเรียกให้มาลงทะเบียน เพื่อชี้แจงเรื่องเงินสะสม เงินชดเชย และค่าแรงที่ยังไม่จ่ายกับพนักงาน คนละประมาณ 20,000 บาท รวมทั้งหมดกว่า 5,000,000 บาท หลังหมดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 นั่งต่อแถวรอ ทั้งนี้ จะทยอยจ่ายให้ครบทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.นี้ งวดสุดท้าย ตลอดการทำธุรกิจที่ผ่านบริษัทไม่เคยมีประวัติค้างจ่ายค่าเแรง โดยหลังหมดสัญญาจ้าง พนักงาน 234 คน ก็มีพนักงาน 30% เลือกที่จะกลับภูมิลำเนาไป ส่วนอีก 70% ไปสมัครงานกับบริษัทใหม่ที่มาประมูลได้ ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นการหมดสัญญาจ้าง ซึ่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยบางราย ขณะนี้ได้ทำสัญญากับบริษัทใหม่แล้ว เพราะตัดสินใจไม่กลับบ้าน เนื่องจากไม่อยากหางานใหม่ในช่วงเศรษฐกิจที่หางานยากเช่นนี้ หมดสัญญาจ้าง

READ MORE

จากกรณีที่จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดด่านท่าชัดชัย ให้บุคคลที่ติดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ได้กลับภูมิลำ จังหวัดต่างๆ ปรากฎว่า ที่ด่านคัดกรองโควิด19 ระหว่างรอยต่อ อำเภออ่าวลึก กับอำเภอเมืองกระบี่ ถนนเพชรเกษม ม.5 บ้านเขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ได้มีรถที่วิ่งออกมาจากภูเก็ต เข้ามาในตัวเมืองกระบี่ อย่างหนาแน่น และพบว่าเป็นรถของผู้ที่เดินทางออกมาจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนา มาจอดรอคิว ที่ด่านคัดกรองเป็นจำนวน มาก รถติดยาวเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ประจำด่าน ต้อง ทำงานอย่างหนัก โดยทุกคนจะผ่านด่าน จะต้องลงจากรถเพื่อ วัดอุณหภูมิร่างกาย และลงบันทึกทะเบียนประวัติไว้ พร้อมทั้งแนะนำให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออสม.คอยเฝ้าติดตามอาการ จนครบกำหนด ต่อมาทางจังหวัด มีการสั่ง ให้คนที่จะออกจากจังหวัดเลี้ยวรถกลับ จึงเกิดการชุลมุนเกิดขึ้น ล่าสุด ดูเหมือนว่าจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น เมื่อท่านรองผู้ว่าฯกระบี่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่อนุญาตให้รถที่มาจากภูเก็นผ่าน รวมทั้งระบุว่าทางจังหวัดผู้เก็ตไม่ควรให้คนออกจากจังหวัด เพราะเหมือนการเอาเชื้อโรคไปให้จังหวัดอื่น มันไม่แฟร์เพราะจังหวัดอื่นเขาป้องกันอย่างดี จนชาวเน็ตออกมาวิจารณ์อย่างหนัก ความคิดเห็นชาวโซเชียล ความคิดเห็นชาวโซเชียล ความคิดเห็นชาวโซเชียล คลิป ขอบคุณ เหยี่ยวข่าว […]

READ MORE

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563ชาวบ้าน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า มีผู้ใหญ่บ้านแจ้งตายลูกบ้านตัวเองแทนญาติ แล้วพยายามเบิกเงินฌาปนกิจเกือบ 8 หมื่นบาท จึงอยากให้มาตรวจสอบ เพราะร้องเรียนนานกว่า 5 เดือน แต่คดีไม่คืบ หวั่นมีผลประโยชน์ทับซ้อน ภาพจาก ข่าวช่องวัน ด้านนายต่วน ดีชัยรัมย์ วัย 59 ปี กล่าวว่า หลานตัวเองชื่อนายสมเกียรติ บริสุทธิ์ วัย 51 ปี ออกไปทำงานกับญาติที่ จ.ระยอง เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยกลับบ้าน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2562 ชมรมฌาปนกิจศพผู้สูงอายุตำบลตูมใหญ่ ก็มาเก็บเงินค่าศพ ศพละ 50 บาท เมื่อดูใบเสร็จก็พบว่า ผู้ตายคือหลานตัวเอง และคนที่แจ้งว่าหลานตัวเองเสียชีวิตคือ นายสมศักดิ์ พรภิญโญยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่ครอบครัวไม่รู้เรื่องมาก่อน เมื่อไปสอบถาม อีกฝ่ายก็บอกว่า มีคนข้างบ้านแจ้งมาว่านายสมเกียรติตายแล้ว จึงเดินทางไปแจ้งตายแล้วคัดออกจากทะเบียนบ้านทันที […]

READ MORE

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า ที่วัดหินดาด หมู่ 8 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายเดช จินโนรส นายก อบต.ขุนซ่อง เป็นประธานพิธีรดน้ำศพนายสัญชัย หรือดำ แซ่จู อายุ 51 ปี เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาสิบห้าชั้น อดีต ส.อบต.ขุนซ่อง และนางสุริยา แซ่จู อายุ 53 ปี ภรรยา ทั้งคู่อยู่บ้านเลขที่ 360 ม.8 ต.ขุนซ่อง หลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะเดินทางไปทำสัญญาเงินกู้ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 น.ส.วรนุช สายเนียม อายุ 45 ปี น้องสาว นายสัญชัย ผู้ตาย เล่าว่า ช่วงเที่ยงวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา พี่ชายและพี่สะไภ้ ได้ขับรถกระบะมิตซูบิชิ สตราด้าแค็บ […]

READ MORE

วันที่ 1 พ.ค. 63 นายอรรสิทธิ์ ทองแสง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร กล่าวว่า มีนักโทษที่อยู่ในระหว่างฝากขัง และผู้ต้องขังใหม่ในคดียาเสพติดของเรือนจำสว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 5 ราย แหกคุกปีนกำแพงหลบหนีกลางดึก ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างระดมปูพรมค้นหาอย่างเร่งด่วน 5 นักโทษ โดยนักโทษทั้งหมด 5 ราย จะกักตัวครบ 14 วัน ในวันที่ 2 พ.ค.63 นี้ จากนั้นจะนำตัวเข้าไปยังเรือนจำชั้นใน เพื่อรวมกันกับนักโทษอื่น แต่มาหลบหนีไปเสียก่อน 5 คน เป็นคนในพื้นที่อำเภอคำตากล้า 2 คน เป็นคน อำเภอบ้านม่วง 2 คน และอำเภอสีชมภูขอนแก่น 1 คน ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่วน สำหรับรายชื่อผู้ต้องขังที่หลบหนี จำนวน 5 คน 1. นายอนนท์ หลักคำ 2. นายสุริยันต์ สุพรรณ์ประเสริฐ […]

READ MORE