July 8, 2020
  • 1:03 pm ภาพ น้องเดมี่ เสิร์ฟความน่ารักที่ทะเล
  • 1:00 pm อดีตเมียรองสารวัตร ถูก 4 ตำรวจทางหลวง ขอค่ากาแฟ 1 หมื่น
  • 12:59 pm พระเดือนชัย ท่องคาถาปลุกเสกพระเครื่องสุดแปลก หลังถูกไล่พ้นวัด
  • 12:56 pm เปิดจดหมาย บอกลาสุดเศร้า ของสาวสองกับพลทหาร หลังถูกกีดกันความรัก
  • 4:29 am เค้นสอบพ่อชมพู่ 7 ชม. แถมจับวัดชีพจร

วันที่ 6 ส.ค. มีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย

1.นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง

2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง

3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์

7.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็น ผวจ.เชียงใหม่

8.ว่าที่ร.ต.พิเซียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.ตราด

9.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็น ผวจ.ตาก

10.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา เป็นผวจ.นครศรีธรรมราช

11.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผวจ.นนทบุรี

12.นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.บึงกาฬ

13.นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี เป็น ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

14.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.พะเยา

15.นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผวจ.พังงา

16.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผวจ.พิจิตร

17.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.แพร่

18.นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน

19.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.ยโสธร

20.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.ลำปาง

21.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็น ผวจ.ลำพูน

22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นผวจ.ศรีสะเกษ

23.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.สกลนคร

24.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล เป็น ผวจ.สงขลา

25.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็น ผวจ.สตูล

26.นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผวจ.สมุทรสงคราม

27.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น ผวจ.สมุทรสาคร

28.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.สระแก้ว

29.นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผวจ.สุรินทร์

30.นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผวจ.อำนาจเจริญ

31.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผวจ.บึงกาฬ เป็น ผวจ.อุดรธานี

RELATED ARTICLES