July 5, 2020
  • 1:03 pm ภาพ น้องเดมี่ เสิร์ฟความน่ารักที่ทะเล
  • 1:00 pm อดีตเมียรองสารวัตร ถูก 4 ตำรวจทางหลวง ขอค่ากาแฟ 1 หมื่น
  • 12:59 pm พระเดือนชัย ท่องคาถาปลุกเสกพระเครื่องสุดแปลก หลังถูกไล่พ้นวัด
  • 12:56 pm เปิดจดหมาย บอกลาสุดเศร้า ของสาวสองกับพลทหาร หลังถูกกีดกันความรัก
  • 4:29 am เค้นสอบพ่อชมพู่ 7 ชม. แถมจับวัดชีพจร

วันนี้ ( 8 พ.ค.) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งเรือนจำจังหวัดตราด จัดขึ้นภายในเรือนจำจังหวัดตราด โดยมี นายอเนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ พระครูโฆษิตวิริยะคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด เข้าร่วม

นายเอนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดตราด ในครั้งนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องโทษตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับ และเป็นคดีความผิดทั่วไป ตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 มีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชทานกฤษฎีกาตามพระราชทานอภัยโทษ ปี 2562 ใช้บังคับ โดยผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวรวมทั้งสิ้น 81 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 74 คน ผู้ต้องขังหญิง 7 คน ซึ่กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทั้งให้การศึกษา อบรม พัฒนาจิต และการฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ส่งผู้ถูกปล่อยตัวมอบให้กับญาติ ๆที่มารอรับบริเวณด้านนอกเรือนจำจังหวัดตราด ปรากฏว่าเมื่อญาติและผู้ต้องขังได้พบกันต่างพากันแสดงความดีใจจนน้ำตาไหลและผู้ได้รับการปล่อยตัวทุกคนยังได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

ชมภาพ

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

RELATED ARTICLES