December 15, 2019
  • 3:10 am น้องมะลิ เขียนข้อความถึง พ่อปอ ทฤษฎี อ่านแล้วน้ำตาซึม
  • 3:08 am แม่ร้องโซเชียล ขอความเป็นธรรม ส่งลูกไปทัศนศึกษา สุดท้ายได้กลับมาแค่ร่างไร้วิญญาณ
  • 3:01 am เทรนใหม่ คิ้วโป๊ะๆ ปังๆ ต้อนรับ 2020
  • 2:56 am สาวรอเรียกเเท็กซี่กลางดึก เจอรถตุ๊กตุ๊กจอดถาม จะพาไปส่งฟรี
  • 2:45 am รถยนต์รุ่นเดียวกันในไทย แพงกว่าต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 62 นางสาวไพสอน อุทัยน้อย พนักงานทำความสะอาด บริษัท เอแอนด์พี เมนทิแนนซ์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่บริเวณห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ด้านทิศใต้ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง นั้น ได้พบเจอเงินจำนวน 10000 บาท หล่นอยู่หน้าห้องน้ำ จึงแจ้งผู้ควบคุมงาน นางดาราณี ยงยุทธ และได้แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้น นำเงินที่พบส่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว เพื่อประสานรอให้เจ้าของมาแสดงตนรับทรัพย์สินคืนต่อไป

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดังกล่าวในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ได้เบียดบังทรัพย์สินผู้อื่นเป็นของตนเอง และเมื่อพบทรัพย์สินตกหล่น หลงลืม ได้แจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการให้บริการที่ดีเลิศให้กับ ทอท สมควรแก่การยกย่องชมเชย จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย ความสะดวก และสร้างความประทับใจ หากท่านพบเห็นปัญหาในการให้บริการ หรือปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก FM91 Trafficpro

โพสต์

ขอบคุณ FM91 Trafficpro

RELATED ARTICLES