November 29, 2020
  • 11:05 am เปิดตัวผู้จัดการคนใหม่ ลุงพล-ป้าแต๋น หลังเทงาน อุ๊บ วิริยะ เกลี้ยง
  • 10:41 am ณัฏฐพล พูดแล้ว หลังนัด 1ธ.ค. แต่งไปรเวทไปเรียน ลั่น ไม่มีทางยอม
  • 10:40 am นายกฯ หารือแจก คนละครึ่ง ให้นักเรียนด้วย เพื่อซื้ออาหารกินถูกๆ
  • 10:37 am รถเมล์ คะนึงนิจ ควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาห์ เรียบหรูสุดอบอุ่น
  • 10:36 am 2 เยาวชนหญิงน้ำตาคลอ ถูกไล่ออกจากบ้าน เหตุร่วมม็อบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่บ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านเพิ่มสุข จังหวัดพิษณุโลก และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเด็กปฐมวัยจำนวน 30 คน และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจำนวน 2 คน

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ตลอดจนชมการสาธิตให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม ONE HOME พม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเครือข่ายผู้ดูแลเด็กในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีให้การต้อนรับ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ ลูก นอกจากนี้ยังมีครอบครัวพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่พ่อหรือแม่ ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพัง และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็ก

โดยเฉพาะเด็ก ปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็ก ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

RELATED ARTICLES