January 18, 2021
  • 2:22 am สุดอาลัย ศิลปินตลกรุ่นใหญ่ ชาลี ดอกกระโดน เสียชีวิตแล้ว
  • 2:19 am ผัวใหม่ตามง้อเมียไม่สำเร็จ ชักปืน 9 มม.จ่อยิง 3 นัดเสียชีวิตคาที่
  • 2:18 am สิบล้อมรณะ ชนดับ 3 ชีวิต ผัว-เมีย-หลาน เกิด-เสียชีวิตวันเดียวกัน
  • 1:24 pm นาทีประทับใจ พระราชินี ตรัสถึงสมเด็จย่า ให้กำลังใจผู้ปลูกดอกเอเดลไวส์
  • 1:20 pm หนุ่มทนให้แตนยักษ์แทะหู 5 นาที ไม่กล้าปัดออกเพราะขึ้นชื่อพิษคร่าชีวิตคนได้

ดีจ้าเรามีเรื่องราว จ า ก ต่างประเทศมานำเสนอ ทุ ก ท่ า น เพราะว่าได้มีสมาชิกเฟซบุ๊ค จ า ก จั ง ห วั ด เ ก ซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เผยเรื่องราวสุด น่ า ประ ทั บ ใ จ อ ย่ า ง มๅก เพราะว่าเมื่อได้ชมคลิปของ เ ป็ ด แสนรู้ ที่ได้ ช่ ว ย ห นู น้อย ค น 1 เ ก็ บ รองเท้าที่ ร่ ว ง ลงไป ข้ า ง ล่ า ง นั้นเอง เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่งทางด้านของ อ า ก ล า เ ขี ย น ว่า ขณะกำ ลั ง เดินทางผ่าน ห มู่ บ้ า น แห่งหนึ่ง ใกล้ บ้ า น เขตอินาบวน เ มื อ ง ซรานฟรานซิสโก จั ง ห วั ด เ ก ซอน เ ธ อ เห็น เ ด็ ก ช า ย นั่งยองๆอยู่บนถนนเนิน เ ข า ข้ า ง ทาง เ ข า กำ ลั ง มอง ลงไป ห น้ า ต า บ่ ง บอกว่า กำ ลั ง มีปัญหา รองเท้า แ ต ะ ข้ า ง 1 ตกลง ไปทาง ล า ด เราไปชมคลิปพร้อมกันเลยจ้า

คลิป

RELATED ARTICLES