January 25, 2021
  • 2:22 am สุดอาลัย ศิลปินตลกรุ่นใหญ่ ชาลี ดอกกระโดน เสียชีวิตแล้ว
  • 2:19 am ผัวใหม่ตามง้อเมียไม่สำเร็จ ชักปืน 9 มม.จ่อยิง 3 นัดเสียชีวิตคาที่
  • 2:18 am สิบล้อมรณะ ชนดับ 3 ชีวิต ผัว-เมีย-หลาน เกิด-เสียชีวิตวันเดียวกัน
  • 1:24 pm นาทีประทับใจ พระราชินี ตรัสถึงสมเด็จย่า ให้กำลังใจผู้ปลูกดอกเอเดลไวส์
  • 1:20 pm หนุ่มทนให้แตนยักษ์แทะหู 5 นาที ไม่กล้าปัดออกเพราะขึ้นชื่อพิษคร่าชีวิตคนได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลย สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะตอนนี้ ออมสินมีโครงการสินเชื่อใหม่ ให้กู้ ยืมเงิน พิเศษสำหรับ ผู้มีบัตรคนจน อนุมัติเลย 50,000 ผ่อนเดือนละ 242 บาท

ออมสิน ปล่อยกู้ ให้ กู้ ยืมเงิน สำหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75%ต่อเดือน ใช้บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยาก จนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีการจัดทำเเผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านรายกับธนาคารออมสิน

ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐด้วยการเป็นเเหล่งทุน ให้เงินกู้ ให้ ยืมเงิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)

กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งๅนค้าขาย หรืองๅนบริการต่าง โดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอนสามารถติดต่อได้

เละการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกssมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ ได้เเก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ เอกสารเเสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เเละเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

RELATED ARTICLES