January 25, 2021
  • 2:22 am สุดอาลัย ศิลปินตลกรุ่นใหญ่ ชาลี ดอกกระโดน เสียชีวิตแล้ว
  • 2:19 am ผัวใหม่ตามง้อเมียไม่สำเร็จ ชักปืน 9 มม.จ่อยิง 3 นัดเสียชีวิตคาที่
  • 2:18 am สิบล้อมรณะ ชนดับ 3 ชีวิต ผัว-เมีย-หลาน เกิด-เสียชีวิตวันเดียวกัน
  • 1:24 pm นาทีประทับใจ พระราชินี ตรัสถึงสมเด็จย่า ให้กำลังใจผู้ปลูกดอกเอเดลไวส์
  • 1:20 pm หนุ่มทนให้แตนยักษ์แทะหู 5 นาที ไม่กล้าปัดออกเพราะขึ้นชื่อพิษคร่าชีวิตคนได้

ภายหลังที่ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร อีกทั้งกฎ-ข้อบังคับต่างๆ นั้นบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้มีกฎหมายฉบับใหม่ ทางเจ้าพนักงานจราจรไม่จำเป็นต้องยึดใบขับขี่ เนื่องจากระบบใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก สามารถเปรียบเทียบปรับได้ โดยเจ้าพนักงานจราจรจะตรวจสอบความถูกต้องของใบขับขี่ จากนั้นจะบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่และการกระทำความผิดลงในใบสั่ง ให้กับผู้ขับขี่พร้อมใบขับขี่

ส่วนต้นขั้วใบสั่ง จะนำกลับไปที่สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานจราจร เพื่อลงบันทึกตัดแต้ม เมื่อผู้ขับขี่มาเสียค่าปรับจะทราบว่าได้ถูกตัดแต้มไปเท่าใด และหากแต้มหมดทั้ง 12 คะแนน จะมีการส่งจดหมายไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน แจ้งให้ทราบว่าแต้มในใบขับขี่ถูกตัดหมดแล้ว ซึ่งผู้ขับขี่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน และแต้มจะกลับคืนมา 12 คะแนนตามเดิม โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมใหม่ และต้องสอบให้ผ่าน จะได้รับแต้มคืน

สำหรับการตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อต้องการให้ระบบมีความแข็งแรงลดการกระทำผิดกฎจราจร ก่อนไปแก้ระบบที่ตัวบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในโลก โดยภายใน 3 ปี หากผู้ขับขี่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกินกว่า 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 3 จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 1 ปี และช่วงระหว่าง 1 ปี หากกระทำผิดอีกเป็นครั้งที่ 4 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในทันที

ขณะที่ข้อมูลกรมการขนส่งทางบก ระบุความผิดกฎหมายจราจร แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับ 1 ความผิดกระทบต่อตนเอง และสาธารณะเล็กน้อย เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อก, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และขับรถเร็ว โดยจะถูกตัดคะแนน 1 แต้ม

ส่วนระดับ 2 กระทบต่อสาธารณะปานกลาง อาทิ ผ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร จะถูกตัดคะแนน 2 แต้ม และระดับที่ 3 กระทบสาธารณะอย่างรุนแรง จะถูกตัดคะแนน 3 แต้ม เช่น เมาแล้วขับ, เสพยาเสพติด และชนแล้วหนี เป็นต้น

RELATED ARTICLES